expatoknak

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

Az Expat-Center Kft. fontosnak tartja, hogy adatkezelése során személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) rendelkezéseinek megfelelően járjon el.

Hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatok

Az adatkezelés célja a hírlevél típusa szerinti rendszeres tájékoztatás.
A kezelt adatok köre: érintett által megadott természetes személyazonosító adatok: név és e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama a hírlevélre történő feliratkozás visszavonásáig terjed.

A honlap látogatóival kapcsolatos adatok

A honlapon lévő információk megtekintéséhez általában személyes adatok megadása nem szükséges, a honlap látogatása során az Expat-Center Kft. látogatói adatokat (pl. IP cím) nem rögzít.

Szolgáltatásaink céljából nyilvántartott adatok

Az adatkezelés célja: Ügyfeleink számára személyre szabott szolgáltatás nyújtása.
A kezelt adatok köre: Az érintett által önként megadott adatok.
Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnése, illetve az abból esetlegesen felmerülő követelések elévülése.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Biztonság

Az Expat-Center Kft. kiemelt figyelmet fordít a rendelkezésére bocsátott személyes adatok biztonságára. Ezeket a személyes adatokat különféle biztonsági eljárásokkal illetve intézkedésekkel védjük azok elvesztésének, nem megfelelő célra történő felhasználásának, megváltoztatásának, jogtalan megtekintésének, megsemmisítésének illetve nyilvánosságra hozatalának megelőzése érdekében.

Az érintett írásos kérelmére az Expat-Center Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezelő elérhetősége

Név: Expat-Center Kft.
Cím: 1133 Budapest, Váci út 76.
E-mail: info@expatcenter.hu
Adatkezelési nyilvántartási számok: folyamatban

Miben segíthetünk? Kérj árajánlatot! Miben segíthetünk? Kérj árajánlatot! Nyíl