facebook

Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Adatkezelési nyilatkozatunkból megtudhatja, hogy az Expat-Center Kft (Továbbiakban Expat-Center) hogyan gyűjt és használ fel személyes adatokat, továbbá személyes adataihoz fűződő jogairól is tájékozódhat.

Az Expat-Center számos célból kezel személyes adatot. Ezeket közvetlenül az érintett személytől gyűjtjük be, például, amikor engedély ügyintézés szolgáltatással bíz meg minket, ellátogat az expatcenter.hu weboldalra, marketing anyagok fogadása céljából megadja elérhetőségi adatait vagy állásra jelentkezik az Expat-Center karrier oldalán. Személyes adatait továbbá akkor is kezelhetjük, ha munkáltatójának vagy szolgáltatójának nyújtunk szakmai szolgáltatást, például amikor az Ön munkáltatójának nyújtunk relokációs szolgáltatást.

Az alábbi témákra kattintva részletes információt talál az egyes célokról, amelyekre tekintettel személyes adatokat kezelünk:

 • Weboldalunk (expatcenter.hu) megtekintése
 • Ha az Ön személyes adatait ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatással összefüggésben gyűjtjük
 • Ügyfélkapcsolat-menedzsment rendszereinkben (CRM) tárolt elérhetőségi adatok
 • Expat-Center által szervezett megbeszélések, konferenciák, rendezvények és oktatások résztvevői
 • Amikor Ön közösségi média oldalainkra látogat vagy közösségi média pluginjaink és eszközeink használja
 • Email kommunikáció
 • Hangposta kommunikáció
 • Álláskeresők
 • Alumni
 • Beszállítók
 • Az Expat-Center iroda látogatói

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdés merül fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az info@expatcenter.hu emailcímen.

Milyen adatok tartoznak ide?

Jelen adatvédelmi nyilatkozatunkban „személyes adatnak” minősül minden olyan információ, ami olyan személyhez kötődik, aki közvetve vagy közvetlenül különösen valamely azonosító, például név, azonosítószám, helymeghatározó adat vagy online azonosító alapján beazonosítható. Személyes adat továbbá a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező is.
Továbbá a büntetőjogi felelősség megállapítására vagy bűncselekményre vonatkozó személyes adatokat is ide kell sorolni.

Személyes adataival összefüggésben Önnek jogában áll

 • Hozzáférni azokhoz a személyes adatokhoz, amiket az Expat-Center Önről tárol
 • Személyes adatainak helyesbítését kérni, például hiányos vagy hibás adat esetén
 • Bármikor lemondani marketing célú anyagainkat
 • Személyes adatainak kezelését korlátozni vagy az ellen tiltakozni, illetve, személyes adatait töröltetni (bizonyos körülmények esetén, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően)
 • Másolatot kérni azokról a személyes adatokról, amiket Ön az Expat-Center rendelkezésére bocsátott és mindezt tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban („adathordozhatóság”) (bizonyos körülmények között, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően)
 • Hozzájárulását visszavonni akkor is, ha a személyes adatokat önként adta meg vagy azok felhasználásához egyéb módon hozzájárult
 • Az adatvédelmi panaszt tenni (erről részletesebben a „Panasz” fül alatt olvashat)

Kérdés esetén, illetve amennyiben gyakorolni szeretné jogait, kérjük, lépjen kapcsolatba Expat-Center kapcsolattartójával.

Panasz

Amennyiben felmerül Önben a gyanú, hogy az adatvédelmi rendelet vagy az Expat-Center egyéb szabályzata sérült, jelezheti munkatársunknak, akivel rendszerint kapcsolatban áll vagy kapcsolatba léphet cégünk illetékes kollegájával az info@expatcenter.hu emailcímen.

Adatkezelési célok

 • Weboldalunk (expatcenter.hu) megtekintése
 • Amikor weboldalunkra látogat, az alábbi kategóriájú személyes adatokat gyűjtjük Önről.
 • Önként megadott információk
 • Olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a weboldalunkon Ön önként bocsát a rendelkezésünkre, például akkor, amikor az online adatlapon keresztül lép kapcsolatba velünk, hírlevélre iratkozik fel, valamely online benchmarking eszközünket használja, feliratkozik marketing levelezőlistánkra, felmérésekben vagy rendezvényeinken vesz részt.

Az alábbi információkat gyűjtjük Önről

 • Név
 • Beosztás, munkakör
 • Oktatás
 • Cég vagy szervezet
 • Cégadatok
 • Elérhetőségi adatok, például elsődleges email, email cím és telefonszám
 • Demográfiai adatok, például ország, irányítószám, preferenciák és érdeklődési kör
 • Egyéb, ügyfél felmérés vagy hasonló kutatás szempontjából releváns információ
 • Az eseményekhez kapcsolódó űrlapokon rögzített, az eseményre vonatkozó információk, például étrendi korlátozások, szállodai és repülési információk, regisztráció / résztvevői státusz
 • Minden egyéb olyan személyes adat, amit úgy dönt, hogy megoszt velünk

Szándékosan nem gyűjtünk különleges kategóriájú adatokat, kivéve, ha ilyen adatot Ön a rendelkezésünkre bocsát. Ugyan weboldalunk tartalmazhat olyan szabadon kitölthető szövegmezőket, ahova bármilyen információ beírható, érzékeny információkat nem áll szándékunkban kezelni. Ön nem köteles, és kérjük ne is fedjen fel, érzékeny személyes információkat a szabadon kitölthető szövegmezőkben. Abban az esetben, ha mégis úgy dönt, hogy ily módon érzékeny személyes információt ad meg, Ön elismeri hozzájárulását az érzékeny adat gyűjtésére és kezelésére tekintettel.

A weboldalunkon regisztrált személyes adatait 18 hónap inaktív státuszt követően – vagy korábban, ha jogszabály úgy rendelkezik – töröljük.
Ha Ön nem iratkozott fel az Expat-Center hírlevél szolgáltatására vagy a szolgáltatást lemondta, alapvető elérhetőségi adatait a hírlevelet nem kérők listáján megőrizzük.

Automatikusan gyűjtött információk

Amikor weboldalunkra látogat, bizonyos adatokat automatikusan gyűjtünk készülékéről. Az automatikusan gyűjtött információk egész pontosan olyan adatokat tartalmaznak, mint például IP címe, a használt készülék típusa, egyedi készülék azonosítószám, böngésző típusa, tágabb értelemben vett földrajzi hely (pl. ország vagy város) és egyéb technikai információk. Információkat gyűjtünk továbbá arról is, hogyan lépett kapcsolatba készüléke webhelyünkkel, ideértve a megnyitott oldalakat, az aktuális URL-t, a látogatás idejét és a linkeket, amelyekre kattintott. Ezen információk segítségével pontosabb képet alkothatunk arról, hogy kik látogatják weboldalunkat, honnan és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Ezt az információt belső elemzések céljából gyűjtjük, valamint azért, hogy fejleszteni tudjuk weboldalunkat és látogatóink számára releváns információkkal szolgálhassunk. Ezeket az információkat cookie-k és hasonló nyomkövető technológiák segítségével gyűjtjük, melyről bővebben az  Expat-Center Cookie Szabályzatában tájékozódhat.

Honlapunk a Google Analytics szolgáltatást használja adatszolgáltatás, megjelenítés és adatelemzés céljából. A Google Analytics a következő típusú személyes adatokat kezeli: a látogatók IP-címe (a földrajzi szegmentálási jelentések feltöltése és a webhelyünkre belépő munkatársak és külső felhasználók azonosítása céljából) és felhasználói azonosítója, e-mail címe, neve és jelszava, a webhely látogatója által biztosított mértékben. Személyes adatait az Adobe a következő célokból kezeli: (i) webes mérőszámok rögzítése a felhasználók webhelyünkön belüli tevékenységeiről (pl. megtekintett oldalak és rákattintott linkek); (ii) a webhely teljes forgalmára vonatkozó információk elemzése és megismerése; (iii) megalapozott döntések meghozatala oldalunkkal kapcsolatban; iv) a felhasználók hitelesítése és az oldalunkhoz való hozzáférés engedélyezése. Az Expat-Center adatkezelőként jár el az adatkezelések során.

Weboldalunk különböző közösségi média pluginokat is használ.

Milyen célból kezeljük a weboldalra látogatók személyes adatait?

 • Weboldalunk kezelése céljából, többet között azzal a céllal, hogy Önt beazonosítsuk és hogy a weboldalunk korlátozott hozzáférésű oldalaihoz való jogosulatlan hozzáférést megakadályozzuk
 • A böngészési élmény személyre szabása és gazdagítása az Ön számára relevánsabb és érdekesebb tartalmak megjelenítésével (ideértve a célzott hirdetéseket is)
 • Az oldalunkra látogatók adatainak és a webhely forgalmának elemzése
 • Webes mérőszámok rögzítése a felhasználók webhelyünkön végzett interakcióiról
 • Hogy meghatározzuk a céget, szervezetet, intézetet vagy ügynökséget, amelynek dolgozik vagy amellyel egyéb módon összefüggésbe hozható
 • Üzleti tevékenységünk és szolgáltatásaink fejlesztése
 • Marketing kommunikáció
 • Összehasonlító elemzés, adatelemzés (például, a weboldalunk használatát illetően és a látogatók demográfiai elemzése)
 • Hogy megértsük, hogy látogatóink hogyan használják weboldalunk egyes elemeit, funkcióit
 • A vonatkozó felhasználási feltételek betartásának nyomon követésé és betartatása
 • Minőségellenőrzések és kockázatkezelési vizsgálatok végrehajtás
 • Hogy lehetővé tegye az Expat-Center -események gördülékeny menedzselését,
 • Hogy lehetővé tegye a rendezvényekért felelős csapatok e-mail kampányainak és az eseményekről szóló értesítéseiknek hatékonyabb koordinálását
 • Rendezvényekre és webináriumokra való feliratkozás engedélyezése
 • A tartalomletöltés és látógatószerzés elősegítése
 • A szolgáltatások és információk hatékony biztosítása
 • Egyéb olyan cél, ami okán Ön információt bocsátott az Expat-Center rendelkezésére

Az adatkezelés jogalapja a weboldalra látogatók személyes adataira tekintettel:

 • Jogos érdekünk a hatékony tájékoztatás és szolgáltatásnyújtás, illetve az, hogy üzleti tevékenységeinket hatékony és törvényes működési keretek között végezhessük
 • A weboldalunk, valamint az Ön felhasználói élményének fejlesztésére és javítására vonatkozó jogos érdekünk
 • A weboldalra látogató személy kifejezett hozzájárulása

Adatok megőrzése:

Szabályzatunk értelmében személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az a „Adatkezelési célok” szakaszban leírt célok teljesüléséig szükséges.

Biztonság

Az Expat-Center Kft. kiemelt figyelmet fordít a rendelkezésére bocsátott személyes adatok biztonságára. Ezeket a személyes adatokat különféle biztonsági eljárásokkal illetve intézkedésekkel védjük azok elvesztésének, nem megfelelő célra történő felhasználásának, megváltoztatásának, jogtalan megtekintésének, megsemmisítésének illetve nyilvánosságra hozatalának megelőzése érdekében.

Az érintett írásos kérelmére az Expat-Center Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Az adatkezelő elérhetősége

Név: Expat-Center Kft.
Cím: 1132 Budapest, Váci út 22-24. 7.em.
E-mail: info@expatcenter.hu