facebook

Biometrikus tartózkodási engedély

Mit jelent pontosan a „biometrikus”?

Egy olyan automatikus technika, amely méri és rögzíti egy személy egyedi fizikai, testi jellemzőit és ezeket az adatokat azonosításra és hitelesítésre használja fel. A biometrikus felismerés alkalmazható személyazonosítás céljára, amikor a biometrikus rendszer azonosítja a személyt, az egész lajstromozott adatállományból kikeresve a megegyezőt. A rendszer használható továbbá ellenőrzési célból, amikor a biometrikus rendszer hitelesít egy személyt az előzőleg bejegyzett mintái alapján. Egy sor különleges előnyt kínál a biometria alkalmazása személyazonosság- és jogosultságvizsgálat céljára. Csak a biometrikus azonosítás alapul ugyanis az emberek valódi, tőlük elválaszthatatlan azonosságán.

Ujjlenyomat-azonosítás: Az ujjlenyomat egyedi és konzisztens, a rendelkezésre álló technológia a személyek pontos azonosításra alkalmasak ujjlenyomatuk képe alapján. Csak mintegy negyven-hatvan jellemző pontot rögzít, így a teljes adatbázisban való keresés az azonosság megállapítására gyors. A felvett mintából nem lehet visszaállítani az ujjlenyomatot, így nem kell tartani a személyiségi jogok megsértésétől.

Címkék: tartózkodási engedélySchengen tartózkodási engedélybiometrikus tartózkodási engedély,